چراغ های مدرن و گازار پلاست

چراغ مدرن
گروهردیفشرح کالاقیمت بریالتعداد کارتن
پراید1311چراغ جلو بدون موتور27855004
2چراغ جلو موتور دار52000004
3خطر عقب23830006
پراید1324چراغ جلو بدون موتور28250004
5چراغ جلو موتور دار11163590004
پیکان6چراغ جلو طرح قدیم28760006
7چراغ جلو طرح جدید PC38775006
8خطر عقب بدون سوکت و لامپ  
9طلق خطر عقب  
پراید صبا10چراغ جلو فابریک GTX24620006
11چراغ جلو طرح پرشیا24520004
12خطر عقب فابریک GTX23080006
13راهنما پارک40950048
سمند سورن14چراغ جلو116500004
15پرژکتور جلو16230008
تیبا16چراغ جلو بدون موتوربا سوکت48560004
17چراغ جلو موتور داربا سوکت67040004
18خطر عقب تیبا128220006
19مه شکن21060004
پژو405 SLX20چراغ جلو استیل و دودی70544006
21خطر عقب با وایر ست363400012
22مه شکن جلو17080004
ال9023چراغ جلو60500006
24خطر عقب269000012
25مه شکن جلو مشترک با ویتارا16460004
سمند LX26چراغ جلو508000012
27مه شکن جلو14100002
28خطر عقب26000008
پژو20729چراغ جلو359700002
30خطر عقب145000002
دنا31چراغ جلو با موتور و لامپLED 4
32خطر عقب با لامپLED 4
33مه شکن جلو 6
34مه شکن عقب 4
دنا پلاس35چراغ جلو با موتور و لامپLED 4
36خطر عقب با لامپLED 4
پژو20637چراغ جلو استیل و دودی 4
38خطر عقب هاچبک 4
39مه شکن جلو 36
40مه شکن عقب با سوکت 12
41چراغ نمره 36
42راهنما روی گلگیر بدون لامپ 12
43ترمز خطر سوم 6
پارس44چراغ جلو استیل و دودی 4
45مه شکن عقب بدون سوکت 12
46خطر عقب قرمز، دودی روشن وتیره 6
آریسان47چراغ جلو 4
پژو40548چراغ جلو با لنز شیشه ای 4
49چراغ جلو با لنز PC 4
50شیشه جلو 12
51خطر عقب 6
52راهنما پارک حبابدار 24
53راهنما پارک بدون حباب 24
ساینا54چراغ جلو 4
کوئیک55چراغ جلو 4
  لیست قیمت چراغ های گازار پلاست
گروهردیفشرحقیمت بریالتعداد
پژو2061مه شکن عقب با چپقی876000 
2مه شکن جلو1880000 
3شیشه مه شکن جلو227000 
4خطر ترمز سوم1170000 
پژو پارس5مه شکن جلو1730000 
6شیشه مه شکن جلو227000 
سمند7خطر بدنه2690000 
8خطر صندوق با سوکت2690000 
9مه شکن جلو1470000 
دنا10مه شکن عقب799000 
پژو20711مه شکن عقب چپ1550000 
12مه شکن عقب راست1420000 
پراید13113خطر عقب2510000 
پیکان وانت14خطر عقب1240000 
پژو40515چراغ نمره350000 
16چراغ سقف390000 
تیبا17مه شکن جلو2000000 

لطفا در صورت داشتن سفارش مشخصات و تعداد درخواستی را در 09199396112 از طریق صفحات اجتماعی مجازی ( در صفحه اصلی فروشگاه ) یا SMS ارسال کنید. در اسرع وقت جوابگوی شما خواهیم بود و برای شما پیش فاکتور ارسال خواهد شد.